Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 12 trường Marie Curie – TP. HCM

Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nôi dung bộ đề kiểm tra tập trung học kì 1 lớp 12. Đây là bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 của trường THPT Marie Curie HCM. Nội dung bộ đề thi có mã 121 gồm 3 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Với tổng thời gian làm bài là 45 phút. Sau đây xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung bộ đề thi và đáp án chi tiết sau đây.

Trích dẫn đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 12 trường Marie Curie – TP. HCM

Cho hàm số f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a, b, c, d thuộc R) có đồ thị như hình vẽ bên. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f(x) = m có ba nghiệm phân biệt trong đó có hai nghiệm âm và một nghiệm dương là?

Cho hàm số y = (mx + 4m)/(x + m) với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Số phần tử của S là?

Cho hàm số y = ax^4 + bx^2 + c có đồ thị cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt. Khi đó hàm số đã cho có bao nhiêu cực trị?

Xem thêm: Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 12 trường Yên Phong 1 – Bắc Ninh

XEM TRỰC TRUYẾN